Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Miroslava Lapšová Lp Riaditeľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Hidvégiová Hi Zástupkyňa
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Slávka Štrbáňová Šs Zástupkyňa
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Marcela Ballová Bl Triedna učiteľka: 7.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Zuzana Bednárová Be Vychovávateľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Božoková Triedna učiteľka: 2.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Brišová Br Triedna učiteľka: 5.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Cekulová Ck Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Daniela Ďurišová Ďu Triedna učiteľka: 7.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Tatiana Ganátová Gn Vychovávateľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Vanda Gažová Triedna učiteľka: 3.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Miroslava Gergelová Gg Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Erika Hajská Hj Vychovávateľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Ivana Hoppanová Hp Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Iveta Hudecová Hu Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Chovancová Chv Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Jana Jancíková Jn Triedna učiteľka: 8.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Oľga Jurenková Je Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Marta Krajčovičová Kr Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Leško Le Učiteľ
 
 
Michal Meliš Me Učiteľ
 
 
Mgr. Milada Michalková Mch Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Mikušová Mi Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Miroslav Mudrák Mu Triedny učiteľ: 9.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Daniela Ozimá Oz Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Petra Pozníková Po Triedna učiteľka: 8.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Ing. Karin Schrotterová So Špeciálna pedagogička
 
 
Ing. Lenka Schugerlová Sch Triedna učiteľka: 6.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
RNDr. Lenka Struhárová Str Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Šebová Še Triedna učiteľka: 9.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Bc. Monika Šidlíková Ši Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Jarmila Štefanková Št Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Petra Šutriepková Šu Asistentka učiteľa
 
 
PaedDr. Eva Trnková Tk Triedna učiteľka: 6.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Závodná Za Triedna učiteľka: 2.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Zbínová Zb Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Miriama Zboranová Zr Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Mariana Zigová Zi Triedna učiteľka: 5.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Žiačiková Žk Triedna učiteľka: 3.B
zskomenskeho@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Fotogaléria