Navigácia

 

Ranná prevádzka ŠKD sa začína o 5.45 hod, trvá do začiatku vyučovania.

 

Popoludňajšia prevádzka začína od konca vyučovania danej triedy do 16.00 hod.

 

Mesačný poplatok je 7,- € .

 

Číslo účtu IBAN: SK1075000000004023799650   (starší tvar účtu: 4023799650/7500).

 

Dieťa môže navštevovať ŠKD popoludní /po skončení vyučovania/, ale samozrejme môže využívať aj služby rannej starostlivosti v ŠKD.

Školský klub detí má v školskom roku 2017/ 2018 päť oddelení:

1. „Sovičky“ – pani vychovávateľka Tatiana Ganátová (deti z I.B, I.C)

2. „Včielky“ – pani vychovávateľka Mgr. Erika Hajská - vedúca ŠKD (deti z III.A, IV.B)

3. „Drozdíci“ – pani vychovávateľka Zuzana Bednárová (deti z I.A, I.C)

4. „Slniečka“ – pani vychovávateľka Daniela Ozimá (deti z III.B, IV.A)

5. "Smajlíci" - pani vychovávateľka Lenka Cekulová (deti z II.A, II.B)

 

Dokumenty ŠKD:

Plan_SKD_2017-18.doc

Vnutorny_poriadok_SKD_2017-18.doc

Fotogaléria