Navigácia

 

Ranná prevádzka ŠKD sa začína o 5.45 hod, trvá do začiatku vyučovania.

 

Popoludňajšia prevádzka začína od konca vyučovania danej triedy do 16.00 hod.

 

Mesačný poplatok je 7,- € .

 

Číslo účtu IBAN: SK1075000000004023799650   (starší tvar účtu: 4023799650/7500).

 

Dieťa môže navštevovať ŠKD popoludní /po skončení vyučovania/, ale samozrejme môže využívať aj služby rannej starostlivosti v ŠKD.

Školský klub detí má v školskom roku 2018/ 2019 päť oddelení:

1. „Sovičky“ – pani vychovávateľka Tatiana Ganátová (deti z I.A, I.B)

2. „Slniečka“ – pani vychovávateľka Daniela Ozimá (deti z I.B, I.C)

3. "Smajlíci" - pani vychovávateľka Mgr. Lenka Cekulová (deti z II.B, II.C)

4. „Drozdíci“ – pani vychovávateľka Zuzana Bednárová (deti z II.A, III.A)

5. „Včielky“ – pani vychovávateľka Mgr. Erika Hajská – ved. ŠKD (deti z III.B, IV.A,B)

 

Dokumenty ŠKD:

Vnutorny_poriadok_SKD_2018-19.pdf

Plan_SKD_2018-19.pdf

Prihlaska_do_SKD_2018-19.pdf

Odhlasenie_z_SKD.pdf

Fotogaléria