Navigácia

Informácie ŠJ Zverejňovanie ŠJ Platby v ŠJ

Školská jedáleň

Informácie ŠJ

 

Kontakt na školskú jedáleň: 042/4631946 alebo e-mail:  sj.komenskeho@centrum.sk

Klikni: Jedálny lístok na aktuálny týždeň

 

Oznamujeme stravníkom, že platby za stravu  na nasledujúci mesiac treba realizovať vždy do 20. v predchádzajúcom mesiaci (do 20.januára na február, apod.). Číslo účtu IBAN: SK8075000000004023799845  (starší tvar účtu: 4023799845/7500), variabilný symbol má každý platca individuálny. Čipové kľúče ostávajú platné aj do ďalšieho školského roka.


Záloha za čipový kľúč je 2 €.

Odhlasovanie stravy je možné aj cez internet. Aj týmto spôsobom je možné odhlásiť stravu len do 13:30 hod predchádzajúceho pracovného dňa. Po tomto čase Vám to systém ani neumožní.

Postupujte podľa nasledovného návodu:

1) Prejdite na stránku www.eskoly.sk a prihláste sa menom (login) a heslom, ktoré ste obdržali od vedúcej ŠJ. Kto ho nemá a chce odhlasovať stravu cez internet, vypýtajte si ho od vedúcej ŠJ. Heslo možno zmeniť v časti [Nastavenia] vpravo hore vedľa mena prihláseného.

2) Zobrazí sa jedálny lístok. Pod každým jedlom je štvorček s potvrdeným obedom. Pre odhlásenie obeda stačí zrušiť zaškrtnutie políčka. Nastavenie sa uloží a  užívateľ sa len odhlási (vpravo hore [Odhlásiť]).

3) Po prihlásení sa si môžete pod jedálnym lístkom na daný týždeň v danom mesiaci pozrieť platby, ako aj preplatky a nedoplatky za stravu.

Ukážka:

odhlasovanie ŠJ

Fotogaléria