Navigácia

Školská jedáleň Zverejňovanie ŠJ

Školská jedáleň

Školská jedáleň

 

Kontakt na školskú jedáleň: 042/4631946 alebo e-mail:  sj.komenskeho@centrum.sk

Klikni: Jedálny lístok na aktuálny týždeň

 

Oznamujeme stravníkom, že platby za stravu  na nasledujúci mesiac treba realizovať vždy do 20. v predchádzajúcom mesiaci (do 20.januára na február, apod.). Číslo účtu IBAN: SK8075000000004023799845  (starší tvar účtu: 4023799845/7500), variabilný symbol má každý platca individuálny. Čipové kľúče ostávajú platné aj do ďalšieho školského roka.

 

Platné ceny:

obedy roč. 1.-4.:   1,19 Eur/1 obed   (1,09 stravné + 0,10 réžia)

obedy roč. 5.-9.:   1,26 Eur/1 obed  (1,16 stravné + 0,10 réžia)

zamestnanci:  1,11 Eur/obed, zvyšok hradí zamestnávateľ

cudzí stravníci:    2,70 Eur/1 obed   (1,26 stravné + 1,44 réžia)

materská škola: 1,37 Eur/1 deň (1,27 stravné + 0,10 réžia)

 

Záloha za čipový kľúč je 2 €.

Odhlasovanie stravy je možné aj cez internet. Aj týmto spôsobom je možné odhlásiť stravu len do 13:30 hod predchádzajúceho pracovného dňa. Po tomto čase Vám to systém ani neumožní.

Postupujte podľa nasledovného návodu:

1) Prejdite na stránku www.eskoly.sk a prihláste sa menom (login) a heslom, ktoré ste obdržali od vedúcej ŠJ. Kto ho nemá a chce odhlasovať stravu cez internet, vypýtajte si ho od vedúcej ŠJ. Heslo možno zmeniť v časti [Nastavenia] vpravo hore vedľa mena prihláseného.

2) Zobrazí sa jedálny lístok. Pod každým jedlom je štvorček s potvrdeným obedom. Pre odhlásenie obeda stačí zrušiť zaškrtnutie políčka. Nastavenie sa uloží a  užívateľ sa len odhlási (vpravo hore [Odhlásiť]).

3) Po prihlásení sa si môžete pod jedálnym lístkom na daný týždeň v danom mesiaci pozrieť platby, ako aj preplatky a nedoplatky za stravu.

Ukážka:

odhlasovanie ŠJ

Fotogaléria