Navigácia

Projekt DIGIškola

Máme radi Slovensko

V rámci projektu DIGIškola - Národný projekt Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva získala aj naša škola interaktívnu tabuľu, ku nej notebook a tablety. V rámci tohto projektu sme sa zaviazali vypracovať dva školské projekty. Jedným z nich je projekt Máme radi Slovensko o našom meste.

 

Mesto Púchov sa nachádza na pravej i ľavej strane stredného toku rieky Váh, v Ilavskej kotline. Obkolesujú ho pohoria Javorníky, Biele Karpaty a Strážovské vrchy.

http://wopss.sk/wp-content/uploads/2014/11/puchov-3.jpg

Významným prítokom rieky Váh, pretekajúcim cez mesto, je rieka Biela Voda. Tá priteká z doliny, ktorá podľa mesta dostala aj názov – Púchovská dolina. Oddávna spájala Púchov s Moravou, cez Lyský priesmyk.

http://www.puchovskadolina.sk/data/cms_images/Image/leteckypohlad.jpg

Prvýkrát história písomne zaregistrovala Púchov v roku 1243, kedy kráľ Belo IV. vydal viacero darovacích listín a v jednej z nich sa spomína aj muž menom Puch, po ktorom je Púchov aj pomenovaný.

http://www.puchov.sk/public/images/hist-listina.jpg

Podrobnejšie o meste nájdete tu: http://www.puchov.sk/

Mesto Púchov je trvale spojené aj s Janom Amosom Komenským, ktorého meno má v čestnom názve naša škola. Na svojej ceste svetom sa kňaz, filozof a učiteľ národov dvakrát zastavil aj tu, na Moravskej ulici. Vydala sa sem jeho dcéra, Molitorová a žila tu aj sestra so švagrom Jánom Effronom.

 Neskôr tu prebýval aj jeden pre Púchov veľmi významný človek – barón Emil Friedrich Johannes Hoenning O´Caroll. Narodil sa v roku 1834 v Hildesheime pri Hannoveri v dnešnej Nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. Keď mal malý Emil dva roky, rodičia kúpili panstvo v Bettmare, kde prežil detstvo. Meno dostal malý barón po svojom dedkovi. Pochovaný je v Púchove. Do púchovskej histórie prispel pozoruhodnými nálezmi z Púchovskej skaly. Objavil tu sídlisko ľudu takzvanej púchovskej kultúry. Jediná známa podoba nezničenej Púchovskej skaly bola nakreslená práve Emilom Hoenningom, zo severnej strany. Fantázii sa medze nekladú, a tak vraj niekomu pripomínala napr. husaciu pečeň alebo Máriu Teréziu s jej radcom Kaunitzom.

http://puchovodedicstvo.sk/wp-content/uploads/skala.jpg

Púchovská skala bola osídlená veľmi dlho, jej poloha je k tomu priam predurčená: Vysoké bralo umiestnené na úpätí kopca, z ktorého je výhľad do širokého okolia na takmer všetky prístupové cesty vedúce dolinami riek. Je z nej krásny výhľad, no podobu skaly z kresieb Hoenninga už nepoznáme, pretože bralo padlo za obeť výstavbe.

V Púchove sa nachádza Archeologické múzeum Púchovskej kultúry, kde sú sústredené kópie barónových nálezov, záznamov, kresieb, nájdete tu rekonštrukcie vtedajších nástrojov a sídliska. Bližšie informácie o múzeu nájdete tu: http://www.puchov.sk/muzeum-puchovskej-kultury/

http://vypadni.sk/App_Blobs/Images/Upload/00004743.jpg

Múzeum Púchovskej kultúry sa nachádza vedľa Mestskej knižnice, kde sa nachádza aj koncertná miestnosť. Tieto inštitúcie sa nachádzajú v Župnom dome a Malom župnom dome. No okrem 2 kostolov, ktoré prešli rekonštrukciou, sa tu ďalšie historické budovy nenachádzajú – v čase socializmu padlo celé historické jadro mesta za obeť modernej výstavbe. Mesto získalo povesť dynamického priemyselného mesta – najmä kvôli odevnému závodu Makyta Púchov a gumárenskému podniku Gumárne Púchov.

 V Púchove je svetoznáma modrotlačová dielňa rodiny Trnkovcov, ktorá mesto preslávila svojimi nádhernými látkami. Viac sa môžete dozvedieť tu: http://zivot.cas.sk/clanok/16312/peter-ozivuje-tradiciu-podari-sa-mu-u-nas-vzkriesit-modrotlachttp://www.modrotlac.sk/http://www.uluv.sk/product/trnka-stanislav-majster-ludovej-umeleckej-vyroby-3286/http://modrotlac.eu/

S Púchovom je spätá šľachtická rodina Marczibányovcov. Marczibányiho záhrada, ktorá v súčasnosti krášli centrum mesta, tu bola ešte dávno predtým, než jej nasledovníčka v súčasnej podobe. V týchto miestach bol v 18. storočí Marczibányiho kaštieľ, a vedľa stál pôvodný starý kaštieľ.

http://puchovodedicstvo.sk/wp-content/gallery/Puchov_kedysi/130.jpg

Za sebou mal veľký park a kamenné oplotenie, ktoré delilo Moravskú ulicu od mesta Marczibányiovcov. Lebo Púchov boli kedysi dve mestečká – Moravská ulica patrila Lednickému panstvu a druhá časť Marczibányiovcom. Z pôvodnej záhrady zostal jaseň, ktorý je v detskom ihrisku, a lipa na konci záhrady.

http://www.cestovnyinformator.sk/public/pictures/objekty/2083/5_orig.jpg

Dnes tu stoja zaujímavé slnečné hodiny s venovaním, romantický park a moderné vynovené detské ihrisko. Kedysi sa kultúrne podujatia konali na Kocke – v prírodnom amfiteátrii nad mestom, no teraz život dýcha na pešej zóne, na Moyzesovej ulici v centre mesta. Na tejto ulici s nádhernými svetielkujúcimi fontánami a obchodíkmi, kedysi stála židovská synagóga. Takisto padla za obeť modernej výstavbe, a tak históriu pripomínajú aspoň pamätné tabuľky, tvar fontány, sochy a našťastie sa zachovali aj staré fotografie: http://puchovodedicstvo.sk/​.

Dôkazom toho, že Púchov sa stála rozvíja, je aj nové námestie a Dom kultúry. A keďže rok 2013 bol pomenovaný Rokom baróna Emila Hoenninga, aj fontána pri divadle nesie jeho meno.

V minulom školskom roku vytvorili naši žiaci aj cudzojazyčnú prezentáciu o našom meste. Anglickú verziu si môžete pozrieť tu: welcome.pdf

Sme hrdí občania Púchova. Veríme a želáme mu, aby rástol len do krásy.

Aneta Uherčíková, Samuel Hudák, Dávid Pobežal, Matej Pobežal

v šk.roku 2014/15 žiaci 8.B triedy

Fotogaléria