Navigácia

Informácie ŠJ Zverejňovanie ŠJ Platby v ŠJ

Školská jedáleň

Platby v ŠJ

Oznamujeme stravníkom, že s platnosťou od 1.9.2018 a v zmysle VZN Mesta Púchov č.2/2018 sa upravujú ceny stravných jednotiek nasledovne:

 

obedy roč. 1.-4.:   1,16 Eur/1 obed   (+ 2 € mesačná réžia)

obedy roč. 5.-9.:   1,22 Eur/1 obed   (+ 2 € mesačná réžia)

materská škola:    1,34 Eur/1 deň     (+ 2 € mesačná réžia)

 

Cenu potrebnú na zaplatenie stravy si teda vyrátate ako (počet stravných jednotiek) x (cena stravnej jednotky) + 2 €.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2 € na mesiac, v ktorom žiak/žiačka odobral aspoň jedno hlavné jedlo, je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na prevádzkové náklady, obnovu inventára školskej jedálne, na obnovu vybavenia a zariadenia školskej jedálne, na rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu priestorov školskej jedálne.

Fotogaléria