Navigácia

Úspechy 2017/18

ĎALŠIE SÚŤAŽE

ŽIACI OCENENÍ U PRIMÁTORA na konci šk.roka 2017/18

Emília Blahová IX.B

Natália Novotná IX.B

Dominik Hajas IX.A

Romana Halušková IX.A

Marek Putala IX.A

Patrik Šmigura IX.A

Patrik Andrisík IX.A

Romana Comová IX.B

Tamara Ganátová VI.B

MAKSÍK - celoslovenská súťaž

Medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov  v SR ( s plným počtom bodov ) sa zaradili a titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK získali:

Dominik Chovanec – 3. A

Michaela Bučková – 3. A

Daniela Struhárová – 3. B

Talent Trenčianskeho kraja

- ocenená Romana Halušková (IX.A) predovšetkým za športové úspechy.

  

MATEMATICKÝ KLOKAN - celoslovenská súťaž

V tomto šk. roku sa do súťaže zapojilo 86 žiakov 1. – 7. ročníka, čo je oproti minulému roku veľký nárast (2017 – 49 žiakov). Ten „spôsobili“ hlavne naši prváčikovia, ktorých sa prihlásilo až 27. Z nich vzišli aj najlepší riešitelia vo svojej kategórii -  traja dosiahli maximálny počet bodov, čím sa zaradili na 1. miesto v SR. Zároveň sa stali školskými šampiónmi . Sú to:

Betka Valachová – 1. A

Nelka Velegová – 1. A

Alexandra Kopková – 1. B

 

Úspešnými riešiteľmi sa stali aj títo žiaci:

1. A – Patrik Krovina, Marek Štrbáň, Miška Valachová

1. C – Adam Bodnár, Eliáš Filo

3. A – Patrik Nottný

3. B – Sarah Jezná, Lukáš Ďurček, Alexander Štancel, Zuzka Ďurišová

4. A – Dominik Kováč

4. B – Mária Duháčková

5. B – Lukas Andrews

7. B – Kristína Hanicová

Srdečne blahoželáme nielen im, ale aj ostatným súťažiacim a dúfame, že o rok si svoje vedomosti vyskúšate opäť!

 

VČELY, VČIELKY, VČELIČKY - výtvarná súťaž

V 2.kategórii (7-10 rokov) bola ocenená výtvarná práca Kristíny Levkovej (III.B).
 

SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo

V II.kategórii získala 2.miesto Tamara Ganátová (VI.B).

V III.kategórii získala 1.miesto Alžbeta Vráblová (IX.A).

SUDOKU - okresné kolo

Natália Novotná (IX.B) získala 2.miesto.

EUROPEAN MONEY QUIZ - celoslovenské kolo

V online súťaži tímov získala 7.B 18.miesto.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

I.kategória - poézia: Yarko Cích (IV.A) - 2.miesto. V tejto kategórii školu úspešne reprezentovala aj Jessica Furdanová (IV.A).

II. kategória - poézia: Tamara Ganátová (VI.B) 1.miesto

II.kategória - próza: Paulína. Beláková (VI.A) 3.miesto

III.kategória -  úspešne reprezentovali Natália Ďurčeková a Emília Blahová (IX.B)

POETICKÝ PÚCHOV

V I.kategórii sa Jakub Lašák (V.B) umiestnil na 2.mieste.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

I.kategória - POÉZIA:   Yarko Cích (IV.A) - 1.miesto

                                     Oliver Sivý (II.A) - 2.miesto

                                     Nadia Andrews (III.B) - 3.miesto

I.kategória - PRÓZA:    Jessica Furdanová (IV.A) - 1.miesto

                                     Lenka Molejová (II.A) - 2.miesto

                                     Daniela Struhárová (III.B) - 3.miesto

II.kategória - POÉZIA: Tamara Ganátová (VI.B) - 1.miesto

                                     Lenka Struhárová (V.A) - 2.miesto

II.kategória - PRÓZA:  Paulína Beláková (VI.A) - 1.miesto

                                    Tobiáš Pekar (V.B) - 2.miesto

III.kategória - POÉZIA: Emília Blahová (IX.B) - 1.miesto

                                     Alžbeta Vráblová (IX.A) - 2.miesto

                                     

VŠETKOVEDKO - celoslovenská súťaž 2.-5.ročníka

Súťaž bola zameraná na to, čo všetko už deti vedia o svete, s čím sa doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 17 žiakov.

Najvyšší titul Všetkovedko školy získala Alexandra Molnárová zo 4. A triedy, ktorá vo svojej kategórii skončila na peknom 48. mieste v rámci SR, čím predbehla 72,76 % súťažiacich. 

Titulom Všetkovedko sa okrem Alexandry Molnárovej môže pochváliť aj Lucka Šebová zo 4. B triedy, ktorá skončila na 52. mieste v SR. Ostatní súťažiaci získali titul Všetkovedkov učeň.

Všetkým srdečne blahoželáme!

 

ŠALIANSKY MAŤKO - okresné kolo

I.kategória:   3.miesto: Tomáš Matocha (II.A)

III.kategória: 2.miesto: Tamara Ganátová (VI.B)

                  3.miesto: Paulína Beláková (VI.A) - súťažila za CVČ Včielka Púchov

ŠALIANSKY MAŤKO - školské kolo

I.kategória:   1.miesto: Tomáš Matocha (II.A)

                     2.miesto: Dorota Ganátová (III.B)

                     3.miesto: Michaela Bučková (III.A)

II.kategória:   1.miesto: Tobiáš Pekar (V.B)

                      2.miesto: Jaroslav Yarko Cích (IV.A)

                      3.miesto: Simona Uherčíková (V.A)

III.kategória:   1.miesto: Tamara Ganátová (VI.B)

                       2.miesto: Paulína Beláková (VI.A)

                       3.miesto: Alžbeta Blahová (VII.B)

NAJKRAJŠÍ STROMČEK V MESTE

naši žiaci získali so svojím stromčekom 3.miesto.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC - celoslovenská súťaž

Naša škola so svojimi realizovanými aktivitami sa v tejto súťaži umiestnila na 10.mieste v rámci celej SR.

i-Bobor - celoslovenská informatická súťaž

- uvádzame umiestnenie v rámci školy, v zátvorke v rámci SR. Percentil uvádza, koľko percent účastníkov súťaže malo rovnaký alebo horší výsledok.

Kategória DROBCI (2.-3.ročník)

1.miesto Klára Hanicová II.A  (358.-477.) 97 percentil

2.miesto  Eva Duháčková, Tadeáš Rosina II.A 94 percentil

3.miesto Filip Škripec II.A  79 percentil

Kategória BOBRÍCI (4.-5.ročník)

1.miesto Ema Janíčková IV.B  (1.-349.)  100 percentil

2.miesto Michal Minárik V.A  98 percentil

3.miesto Karin Galovičová V.A  97 percentil

Kategória BENJAMÍN (6.-7.ročník)

1.miesto Samuel Martinko VII.B  (1126.-1346.)  93 percentil

2.miesto  Luboš Mazák VII.B  92 percentil

3.miesto Martina Pevná VI.B  88 percentil

Kategória KADETI

1.miesto  Emília Blahová, Maximilián Barták IX.B (1465.-1541.)  90 percentil

2.miesto  Natália Novotná IX.B, Marián Stopka VIII.B  89 percentil

Fotogaléria