Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Miroslava Lapšová Lp Rozvrh
Riaditeľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Hidvégiová Hi Rozvrh
Zástupkyňa
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Slávka Štrbáňová Šs Rozvrh
Zástupkyňa
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Marcela Ballová Bl Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Zuzana Bednárová Be Vychovávateľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Brišová Br Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Bumbalová Ninisová Bm Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Cekulová Ck Špeciálna pedagogička
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Daniela Ďurišová Ďu Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Róbert Gálik GK Rozvrh
tréner
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Tatiana Ganátová Gn Vychovávateľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Vanda Gažová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Miroslava Gergelová Gg Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Erika Hajská Hj Rozvrh
Vychovávateľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Jancíková Jn Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Oľga Jurenková Je Rozvrh
Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Gabriela Košútová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Marta Krajčovičová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Leško Le Rozvrh
Učiteľ
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Michal Meliš Me Rozvrh
katechét
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Milada Michalková Mch Triedna učiteľka: 1.C
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Mikušová Mi Rozvrh
Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Miroslav Mudrák Mu Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Daniela Ozimá Oz Rozvrh
Vychovávateľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Zdenko Pokorný Pk Rozvrh
tréner
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
PaedDr. Petra Pozníková Po Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Sahajová Sh Rozvrh
Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Ing. Karin Schrotterová So Špeciálna pedagogička
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Ing. Lenka Schugerlová Sch Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Miroslav Sivý Si Rozvrh
tréner
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
RNDr. Lenka Struhárová Jánošková Str Rozvrh
Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Šebová Še Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Bc. Monika Šidlíková Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Juraj Šponiar Šp Rozvrh
katechét
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jarmila Štefanková Št Rozvrh
Učiteľka
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
PaedDr. Eva Trnková Tk Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Závodná Za Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Zbínová Zb Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Marianna Zigová Zi Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
zskomenskeho@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Žiačiková Žk Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
zskomenskeho@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Fotogaléria