Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Marta Krajčovičová
1.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Bumbalová Ninisová
1.C Triedny učiteľ Mgr. Milada Michalková
2.A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Košútová
Foto Foto Foto Foto Foto
2.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Závodná
Foto Foto Foto Foto Foto
2.C Triedny učiteľ Mgr. Alena Zbínová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Vanda Gažová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Žiačiková
Foto Foto Foto Foto Foto
4.A Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Gergelová
Foto
4.B Triedny učiteľ Bc.Monika Šidlíková
Foto
5.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Brišová
Foto Foto Foto Foto Foto
5.B Triedny učiteľ Mgr. Mariana Zigová
Foto
6.A Triedny učiteľ PaedDr. Eva Trnková
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Triedny učiteľ Ing. Lenka Schugerlová
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Ballová
Foto Foto Foto Foto
7.B Triedny učiteľ Mgr. Daniela Ďurišová
Foto Foto
8.A Triedny učiteľ PaedDr. Petra Pozníková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Jancíková
Foto Foto Foto Foto
9.A Triedny učiteľ Mgr. Lenka Šebová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Mudrák
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.08.2018

Fotogaléria