Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Krajčovičová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bumbalová Ninisová
Foto
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Michalková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Košútová
Foto Foto Foto Foto Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Závodná
Foto Foto Foto Foto Foto
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Zbínová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vanda Gažová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Žiačiková
Foto Foto Foto Foto Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Gergelová
Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Monika Šidlíková
Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Brišová
Foto Foto Foto Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Zigová
Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Trnková
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lenka Schugerlová
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Ballová
Foto Foto Foto Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Ďurišová
Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Petra Pozníková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Jancíková
Foto Foto Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Šebová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Mudrák
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Fotogaléria