Navigácia

 • Euroškolák

  Dňa 29.11.2018 sme sa zúčastnili vedomostnej súťaže Euroškolák 2018, ktorá sa uskutočnila v Kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  Témou bola EÚ –  geografia, dominanty EÚ, symboly EÚ, členské štáty EÚ a ich vlajky.

  19.12.2018 15:36 | viac »
 • Literárna hodina v Mestskej knižnici Vladimíra Roya
  Dňa 29.11.2018 sa naša trieda 5.B vybrala na hodinu slovenčiny do Mestskej knižnice Vladimíra Roya. Privítala nás tam milá lektorka Tamarka, ktorá si pre nás pripravila  zaujímavé a tvorivé aktivity  na tému „Rozprávka“. Všetci sme sa výborne zabavili a každý sa určite niečo nové naučil.
  30.11.2018 09:48 | viac »
 • Niečo o Vorvaňovi

  Je to medzinárodná súťaž, ktorá sa každý rok koná v Zlíne. Teraz to bolo 14.novembra.
  Súťaž sa začala úvodným defilé škôl . Po defilé sa družstvá zoradili do radu a moderátor súťaže vysvetlil pravidlá hry a predstavil porotu, ktorá hodnotila 4 súťažné disciplíny.

  19.11.2018 06:13 | viac »
 • Na návšteve na FPT
  V stredu 7.11.2018 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili zaujímavého výučbového programu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove s pani učiteľkou Schügerlovou. Program bol veľmi rozmanitý a žiaci si vyskúšali teoretickú, ale aj praktickú časť v rôznych odboroch.
  12.11.2018 12:35 | viac »
 • Naši žiaci na stretnutí s dôchodcami

  Jeseň a mesiac október už tradične spájame s úctou k starším ľuďom. Už po niekoľko rokov o tomto čase navštevujeme  obyvateľov  Domova dôchodcov Púchov, aby sme im prejavili svoju úctu a vďaku. Nebolo tomu inak ani tento rok.

  25.10.2018 19:19 | viac »
 • Deň otvorených dverí v Pruskom
  Vo štvrtok 18.10.2018 sa ôsmaci zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole v Pruskom.
  22.10.2018 19:14 | viac »
 • Exkurzia do Podskalia
  Dňa 11.6.2018 sa vybraní žiaci našej školy a pani učiteľkami Gergelovou a Jancíkovou zúčastnili exkurzie na ekofarmu pestujúcu bylinky. Exkurziu usporiadalo CVČ Včielka v rámci programu Ekologicky v odpadovom hospodárstve Mesta Púchov.
  12.06.2018 20:56 | viac »
 • Ahoj, my sme Nemky
  Volám sa Anna, som Nemka a mám 18 rokov. Skončila som školu tento rok som robila Európsku dobrovoľnícku službu v Slovensko. Jedna časť mojej práca bola učiť na Komenského škole v Púchove.
  12.06.2018 20:34 | viac »
 • Dívam sa očami, ukazujem prstom
  - je miniprojekt, ktorý organizuje CVČ Včielka Púchov v rámci veľkého mestského projektu "Ekologicky v odpadovom hospodárstve Mesta Púchov". Dnes prebehol 3.ročník fotoprehliadky, po prvýkrát organizovaný ako konferencia zúčastnených tímov.
  16.05.2018 19:45 | viac »
 • Beseda s pani Šipulovou
  Dňa 9.5.2018 sme sa my, žiaci 9. ročníka, zúčastnili na besede s milou a múdrou spisovateľkou, pani Emíliou Šipulovou. Bývalá pani učiteľka, ktorá kedysi učila aj na našej škole, bola ochotná prísť a porozprávať nám príbeh svojho nie veľmi ľahkého života, ktorý spísala aj do 4 zaujímavých kníh.
  10.05.2018 08:12 | viac »
 • Divadlo očami siedmakov
  Dňa 16.4. sa uskutočnilo v DK Púchov predstavenie pre školy "Totálny nezmysel", s ktorým pricestovali herci z Rožňavy. Prinášame Vám postrehy a komentáre našich siedmakov:
  19.04.2018 20:24 | viac »
 • Veľkí učia malých
  Dnes sme odštartovali super aktivitu.  My, veľkí deviataci sme učili našich malých  kamarátov – prváčikov, a tak sme mali možnosť zažiť navzájom takúto netradičnú vyučovaciu  hodinu.
  19.04.2018 20:20 | viac »
 • Interaktívna hodina chémie
  V dňoch 5. a 6.marca 2018 žiaci 7.ročníka navštívili Strednú odbornú školu I.Krasku v Púchove. Najlepší žiaci z tejto školy siedmakom ukazovali ich zručnosti a prax v rôznych odboroch.
  07.03.2018 14:12 | viac »
 • S radosťou do školy
  Často počúvame, ba i samy povzdychneme – ako ten čas letí. Platí to aj pre deti predškolského veku, veď nezadržateľne sa blíži čas zápisu budúcich prváčikov do základnej školy.
  06.03.2018 21:07 | viac »
 • Škola plná života a zábavy
  Dňa 7.2. 2018 sa uskutočnila na našej škole Valentínska diskotéka. Všetci sme spoločne tancovali a zabávali sa ako nikdy predtým. Spolu s našimi ochotnými učiteľmi sme hrali hry, ako napríklad povestné molekuly, sochy a balónový tanec.
  01.03.2018 20:49 | viac »
 • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa!
  Tak, ako každý rok, tak aj v stredu 6. decembra 2017 zavítala na ZŠ J. A. Komenského v Púchove mikulášska nálada. Už od rána školu zapĺňali usmiate tváre sprevádzané detským smiechom. Užívali sme si voľné hodiny, dostali sladkú odmenu, ozdobili sme si vianočné stromčeky a tým sa naladili na magickú predvianočnú atmosféru.
  13.12.2017 19:00 | viac »
 • Slávnostná imatrikulácia prváčikov
  23. november bol veľkým dňom pre všetkých našich prváčikov. Prečo? Konečne sa  stali naozajstnými žiakmi našej školy. To, čo všetko sa počas uplynulých dní v škole naučili,  preukázali pri slávnostnej imatrikulácii . Aby to bolo ľahšie, prišli ich povzbudiť maminky, ockovia aj starí rodičia.
  29.11.2017 18:12 | viac »
 • Týždeň inak v 5.A
  V pondelok 13.11.2017 nám začal krásny týždeň. Týždeň nám spestrili naše učiteľky. Zábavné bolo divadlo, hry, či prezentácie alebo prednášky. Každým dňom nás sprevádzal iný predmet. Či už to bola matematika, anglický jazyk, slovenský jazyk alebo dejepis.
  24.11.2017 09:01 | viac »
 • Týždeň inak – učíme sa inak
  13.11.2017 na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Púchove odštartoval jeden neobyčajný týždeň – týždeň plný hier, zážitkov, zábavy a farieb. Samozrejme, aj nových poznatkov. Mohli sme sa učiť v divadle, v knižnici, v župnom dome, na úrade, na pošte či cévečku. Privítali sme zaujímavých hostí, diskutovali, tvorili a bádali. Každý deň sme sa tešili  na  nové stretnutia s vedou a umením.
  24.11.2017 08:51 | viac »
 • Týždeň inak očami deviatakov

  Aspoň raz nech sa nám splní, že sa budeme celý rok učiť hravou formou!

  Celý rok to síce nebol, bol to len týždeň, ale aj to potešilo. V dňoch 13.-16.11. sme sa na Komáku učili tak trochu inak. Každý deň bol niečím iný a to bolo jeho zámerom. Deň čo deň sme sa priučili niečomu novému.

  21.11.2017 07:33 | viac »
 • Týždeň inak očami ôsmakov

  Uplynulý týždeň sme sa na našej škole učili celkom inak. Každý deň bol venovaný inému predmetu a žiaci sa zábavnou formou naučili veľa nových vecí. Na prvom stupni boli deti oblečené každý deň v inej farbe, podľa určenej rozprávky. Na druhom stupni sa žiaci vyučovali každý deň iný predmet.

  21.11.2017 07:33 | viac »
 • Týždeň inak očami siedmakov

  Jedného dňa nám pani učiteľka oznámila, že začiatkom novembra budeme mať vo vyučovaní zmenu. Nemali sme sa učiť podľa klasického rozvrhu, ale celých 5 hodín iba jeden predmet formou hravých aktivít .Veľmi sme sa tešili na tento týždeň .

  21.11.2017 07:32 | viac »
 • Týždeň inak očami šiestakov

  Minulý týždeň sme sa neučili. Vlastne  sme sa učili, ale vyučovanie prebiehalo inak ako obvykle. Druhý stupeň mal každý deň iný predmet a prvý stupeň mal každý deň inú  rozprávku, kedy sa mali deti obliecť a zladiť do farby konkrétnej rozprávky.

  21.11.2017 07:31 | viac »
 • Týždeň inak očami piatakov

  Tento týždeň bol v našej škole nezvyčajný. Zažili sme nové veci a venovali sa nám aj iní učitelia a lektorky.

  21.11.2017 07:31 | viac »
 • Učíme sa inak - Farebný týždeň na 1. stupni
  V triedach 1. až 4. ročníka sa tiež deti učili inak – farebne a rozprávkovo. Každý deň ich sprevádzala vyučovaním iná rozprávková postavička a deti ( aj pani učiteľky) si k nej  krásne zladili svoje oblečenie.
  19.11.2017 18:58 | viac »
 • Svetový deň potravín
  Svetový deň potravín si celý svet pripomína 16.10.2017. Na našej škole prebehli k nemu aktivity v dňoch 18. až 20.10.2017.
  22.10.2017 18:50 | viac »
 • Exit Tour
  EXIT Tour, úžasný program a zážitok zameraný na prevenciu. Podľa organizátorov je cieľom projektu EXIT Tour  pomôcť školám poučiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú generácie tínedžerov. Ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty.
  15.10.2017 17:54 | viac »
 • Exkurzia smer Oswiencim
  Keď sa povie Osvienčim, každému hneď napadne koncentrák, veľa mŕtvych, židia... No a tam sme sa my, deviataci, 9. októbra vybrali.
  19.10.2017 10:01 | viac »
 • OCENENÍ U PRIMÁTORA
  Dnes prebehlo oceňovanie najúspešnejších žiakov púchovských škôl spojené s ich prijatím u primátora Mesta Púchov. Z našej školy to bolo 11 žiakov.
  23.06.2017 14:21 | viac »
 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Vyhodnotenie medzinárodnej  súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ - MATEMATICKÝ  KLOKAN 2017

  V našej škole sa súťaže v tomto školskom roku zúčastnilo 49 žiakov od 1. po 6. ročník, pričom z 1. stupňa = 43 žiakov a z 2. stupňa = 6. Najväčší záujem prejavili žiaci 3. A triedy = 9.

  23.06.2017 14:09 | viac »
 • Navždy sa zachová v pamäti....
  Navždy sa zachová v pamäti stužková, keď si sa nesmelo, choval tak dospelo...
  Nie, nie. Na slová takéhoto charakteru máme ešte vždy celkom čas. Také niečo spievajú väčšinou už čerstvo dospelí (teda, rok narodenia to tvrdí). Na nás, mladé nožičky a zdravé obličky, by skôr sedelo čosi aktuálnejšie. Navždy sa zachová v pamäti oblasť chatová, keď si sa veľmi smelo, choval zas a znova tak sebaisto... To je ono, práve to momentálne sedí na ôsmy a deviaty ročník.
  19.06.2017 21:25 | viac »
 • Talent školy

  Ver, že to dokážeš a už si na pol ceste tam...     

  Koncom mája pokračujúc prvým dňom v júni sa na našej škole udial stret talentov. Deti, ktoré boli obdarované talentom alebo si počas dospievania nejaký vypestovali, sa prihlásili do súťaže NAJ TALENT ŠKOLY. Z našich žiakov sa osmelili ako tí najstarší, tak aj tí najmenší. Od kratších prezentácií umeleckých výtvorov sme sa cez tóny klasických hudobných nástrojov a spevu dostali až k cvičeniu či tancovaniu, ktoré nám rozprúdilo krv v žilách. Postupujúci do finálového kola vzišli z dvoch semifinálových kôl. Súboj to bol ozaj nerozhodný, naše talenty bojovali až do samého záveru. Ten sa uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, 1. júna, kedy sa v našej telocvični stretli tí najlepší z najlepších.

  08.06.2017 12:48 | viac »
 • Radosť dávaním rastie
  Toto motto by mohlo charakterizovať našu úspešnú aktivitu počas mesiaca marca. Na začiatku mesiaca kníh sme sa rozhodli zorganizovať burzu kníh s cieľom zbaviť sa doma nepotrebných kníh, obohatiť sa novými knihami za minimálnu cenu a za získanú sumu nakúpiť knihy do školskej knižnice.
  27.04.2017 20:32 | viac »
 • Svetový turnaj v Zell am See
  V našom hokejovom tíme sme sa všetci tešili na posledný turnaj tejto sezóny. Počas Veľkej noci sme v nedeľu nasadli aj s trénermi a rodičmi do autobusu a vyrazili bojovať.
  26.04.2017 22:19 | viac »
 • DÍVAM SA OČAMI...
  Už druhý rok v rámci programu "Ekologicky v odpadovom hospodárstve Mesta Púchov" sa ku Dňu Zeme uskutočnila fotoprehliadka "Dívam sa očami, ukazujem prstom". Tentokrát ju CVČ Včielka uskutočnilo v Župnom dome, pretože počasie sa rozhodlo aprílovo vybúriť mimoriadnou zimou.
  20.04.2017 19:26 | viac »
 • Historický úspech hokejistov
  Naši šikovní hokejisti - ôsmaci skončili v základnej časti na prvom mieste Ešte ich čaká jeden zápas s Liptovským Mikulášom, ale už je dávno rozhodnuté, že MŠK Púchov postupuje na Majstrovstvá Slovenska v ľadovom hokeji 8. ročníkov.
  05.04.2017 13:50 | viac »
 • Deň tvorených dverí v ZŠ J.A. Komenského
  Dňa 22.3.2017 ZŠ J.A. Komenského otvorila bránu školy. Zvedaví škôlkari a rodičia mali možnosť nahliadnuť do každodenného života školy.
          Hneď zrána začali prichádzať naši možno budúci spolužiaci, ktorí prijali pozvanie na deň otvorených dverí. Už vo vestibule ich čakali starší kamaráti, ktorí deti ochotne previedli po škole a areáli.
  24.03.2017 14:32 | viac »
 • Školské kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
  To, že naši žiaci majú vzťah ku knihám, radi čítajú a vedia aj pekne recitovať, sme sa mohli tento mesiac presvedčiť počas súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do školského kola v prednese prózy a poézie postúpili najlepší recitátori z jednotlivých tried II. stupňa.
  22.03.2017 07:45 | viac »
 • ZDRAVÝ CHRBÁTIK
  Naša škola sa v minulom školskom roku stala pilotnou školou v okrese Púchov, ktorá sa zapojila do projektu s názvom Zdravý chrbátik. ( Viacej informácií o projekte: www.zdravachrbtica.sk) .
  Dňa 10.3. 2017 naši druháci absolvovali po roku následné vyšetrenie správneho držania tela v rámci tohto projektu.
  17.03.2017 10:25 | viac »
 • NAŠA ŠKOLA NA YOUTUBE
  Niektoré naše aktivity visia ako videá už aj na youtube. V pokračovaní článku si ich môžete pozrieť :-)
  28.04.2017 19:21 | viac »
 • VYNIKAJÚCA RECITÁTORKA!
  Naša vynikajúca recitátorka Linda Cehláriková, žiačka 9.B sa zapojila do medzinárodnej súťaže v recitácií ruských textov „Živá klasika“, prostredníctvom videonahrávky. Jej vynikajúci výkon si môžete pozrieť tu:  https://youtu.be/_Uy3J2Yt4Xk
   
  17.03.2017 10:00 | viac »
 • TÝŽDEŇ JAZYKOV
  Od 6.2. do 10. 2. sme si dovolili zmeniť náš zabehnutý režim a vymenili sme ho za niečo nové. Učiteľov „jazykárov“ sme doplnili o zaujímavejšie typy, aspoň pre našich žiakov,  pre ktorých sme tak trochu „okukaní“. Pozvali sme piatich zahraničných lektorov zo štyroch krajín: USA, Nemecka, Bieloruska, Gruzínska, ktorí pracujú a žijú v tomto školskom roku na Slovensku v rámci Európskej dobrovoľníckej služby a Spoločenstva evanjelickej mládeže.
  10.03.2017 10:00 | viac »
 • ASTRONOMICKÝ SEMINÁR

  20.2.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnil ďalší ročník astronomického seminára. Tak, ako každý rok sa na ňom stretli nadšenci a fanúšikovia nekonečného vesmíru zo šiesteho až deviateho ročníka našej školy a škôl blízkeho okolia. Hlavnou témou bol vznik a vývoj Slnečnej sústavy.

  10.03.2017 07:34 | viac »
 • DETI V DOPRAVE
  Vo štvrtok 26.2.2017 naši prváci a druháci privítali vo svojich triedach príslušníka Mestskej polície v Púchove, ktorý ich zaujal nielen svojou uniformou, ale aj zaujímavou prednáškou.
  22.02.2017 21:13 | viac »
 • NAJ TRIEDA
  Kto už by nechcel mať tento titul na škole a samozrejme v pozitívnom zmysle. Určite väčšina žiakov a nielen oni, ale aj ich triedni učitelia sú hrdí, keď ich deti dosiahnu tento status.
  22.02.2017 20:59 | viac »
 • Exkurzia „112“
  Žiaci 9. A triedy sa v piatok 10.2.2017 zúčastnili zaujímavej exkurzie v Žiline, zameranej na volania tiesňových liniek 150, 155, 158. S týmito číslami sa stretávame v škole na hodinách , každý rok si ich pripomíname pri účelových cvičeniach.
  10.03.2017 09:55 | viac »
 • Obyčajní rozhodne nie sme!
  Vôňa medovníkov sa rozplynula po všetkých chodbách, triedy sa naplnili smiechom a hlavné dvere sa otvorili dokorán. Prešiel celý jeden rok a znova to prišlo... Medový deň!
  31.01.2017 07:19 | viac »
 • Lyžujem, lyžuješ, lyžujeme

  Konečne prišiel deň odchodu na náš lyžiarsky výcvik. Cesta autobusom bola trochu nudná, no všetku tú nudu prekrývala  radosť z cieľa, do ktorého sme sa blížili.

  Konečne sme tu. Autobus zastavil a my sme si začali vybaľovať svoje veci. Chata nebola veľmi luxusná, no nám sa tu aj tak hneď zapáčilo.

  27.01.2017 11:15 | viac »
 • Vianočný stromček v meste

  Dňa 13.12. sa žiaci z tvorivého krúžku zúčastnili vyzdobovania vianočného stromčeka pred Domom kultúry v Púchove. V tomto roku bola téma "Vianoce starej matere", resp. "...ako od babičky". Žiaci z tvorivého krúžku už dva mesiace vopred pripravovali ozdoby, ktoré mohli naši prarodičia používať pred 100 - 150 rokmi.

  10.01.2017 10:03 | viac »
 • Školské kolo v riešení sudoku

  Dňa 29.11. sa v našej škole uskutočnilo už tradičné školské kolo v riešení sudoku. Logická hra podporujúca sústredenosť a pozornosť sa teší veľkej obľube, a tak sme v tomto roku pristúpili k úprave pravidiel. Napriek tomu bola konkurencia vysoká.

  10.01.2017 10:03 | viac »
 • Katarínska diskotéka
  Dňa 24.11. 2016 sme sa už tradične stretli na našej školskej diskotéke, ktorá bola plná zábavy, tanca, súťaží a dobrej nálady. Toto popoludnie sa v školskej telocvični zišlo viac ako 120 detí a naozaj bolo veselo.
  16.12.2016 11:27 | viac »
 • Kvízové popoludnie v ŠKD
  V prvé decembrové popoludnie sa deti v Školskom klube netešili len z čerstvého snehu, ale pani vychovávateľky ich prekvapili aj zaujímavými kvízovými úlohami.
  17.12.2016 07:36 | viac »
 • Imatrikulácia prvákov
  24.november bol pre našich prváčikov veľmi dôležitý deň. V popoludňajších hodinách prebehla v školskej telocvični ich slávnostná imatrikulácia.
  16.12.2016 11:20 | viac »
 • V dňoch 22.-23. novembra 2016 uskutočnili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, viaceré vzdelávacie programy v ZŠ Komenského v Púchove.
  25.11.2016 09:09 | viac »
 • Výsledky i-Bobor
  V dňoch 7.-11.novembra (s náhradným termínom pre Benajmínov 15.11.) sa uskutočnila medzinárodná on-line informatická súťaž i-Bobor. A naši žiaci si vôbec nepočínali zle!
  21.11.2016 19:29 | viac »
 • Návšteva FPT v Púchove
  Na pozvanie vedenia Fakulty priemyselných technológií v Púchove sa ôsmaci a deviataci zúčastnili 14.11. a 16.11. 2016 Dňa otvorených dverí a Dní vedy a techniky na FTP 2016.  Súčasťou podujatia bola prehliadka priestorov fakulty a široká ponuka zaujímavých prednášok z oblasti vedy a techniky spojená s praktickými ukážkami v laboratóriách.
  21.11.2016 19:03 | viac »
 • Navštívili sme domov dôchodcov
  Stalo sa už dobrým zvykom, že  na jeseň, keď príroda hýri pestrými farbami, žiaci našej školy navštevujú starkých v Domove dôchodcov v Púchove, aby ich v Mesiaci úcty k starším pozdravili krátkym kultúrnym programom. Nebolo tomu inak ani tento rok.
  10.11.2016 11:25 | viac »
 • Umenie zblízka
  V rámci projektu Umenie zblízka sme sa i tento rok vybrali do Bratislavy na výpravu za umením. V Galérii Mesta Bratislava nás čakal zaujímavý  vzdelávací  program  OBRAZ – ODRAZ a v Dome umenia BIBIANA sme sa zabavili s H.Ch. Andersenom a jeho rozprávkami.
  09.11.2016 18:29 | viac »
 • Medzinárodný deň školských knižníc
  Tento deň je pre našu školu už dlhé roky veľkou výzvou čo vymyslieť, čím zaujať, spestriť vyučovací proces, ako motivovať deti k čítaniu. A nebolo tomu inak ani tento rok.
  25.10.2016 19:36 | viac »
 • Komunikujeme vo Viedni
  Dňa 11.10. sme boli 6.B a 6.A na exkurzii vo Viedni. Spoločnosť nám robili pán učiteľ Mudrák, pani učiteľka Zigová, pani učiteľka Štefánková a pani učiteľka Ďurišová. Navštívili sme  Umelecko-historické múzeum, kde sme vypĺňali náš dotazník.
  24.10.2016 14:35 | viac »
 • Videli sme hrôzy Osvienčimu. Už nikdy viac...
  Zvuk kolies pískajúcich o koľajnice na železnici... Pre mňa obyčajný zvuk, pre niekoho nočná mora, z ktorej sa každú noc budí. Slová týkajúce sa 2. svetovej vojny... Pre mňa učivo z dejepisu, pre niekoho zvýšený tep a zježené chĺpky na šiji. Čoraz viac filmov na túto tému... Pre mňa film, na ktorý asi nepôjdem, pre niekoho trpké spomienky. Prečo je to tak?
  23.10.2016 17:10 | viac »
 • Svetový deň potravín
  16.október vyhlásila FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) za Svetový deň potravín a výživy. Na jednej strane ľudia na svete hladujú, na opačnom konci zasa rozvinuté krajiny vyhadzujú až tretinu všetkých potravín do odpadu. A aj keď majú doastatok zdrojov, ich strava je nekvalitná a nevyvážená.
  27.10.2016 13:09 | viac »
 • Naše začiatky z fyziky
  Na prvej hodine fyziky nám pani učiteľka Lenka Schügerlová  hovorila o vesmírnych zaujímavostiach. Rozprávala nám o jednosmernom lete na Mars, o prvom človeku, ktorý sa ako prvý dostal na Mesiac...
  19.10.2016 19:09 | viac »
 • Pilotný projekt „Inak ako po slovensky“
  Na Deň európskych jazykov 26.9.2016 sa na našej škole rozbehol pilotný projekt výučby v cudzom jazyku. Žiaci sa celý deň vzdelávali v angličtine, nemčine a ruštine. Do tohto projektu boli zapojení žiaci tried 6.B a 8.B. Hlavným zámerom bolo používať cudzí jazyk na iných vyučovacích predmetoch.
  17.10.2016 19:13 | viac »
 • Naše žiačky na Majstrovstvách  sveta v mažoretkovom športe, Poreč 2016
  Dňa 21.09.2016 sa náš púchovský mažoretkový súbor Nelly vybral na Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe, ktoré sa konali v Chorvátskom Poreči. Odchádzali sme v stredu večer. Všetci sme sa tešili, pretože sme vedeli, že zažijeme veľa nových zážitkov, stretneme sa s kamarátkami z iných súborov, zase precestujeme kus sveta a dúfali sme, že prídeme domov s nejakou medailou na krku.
  17.10.2016 19:14 | viac »
 • Medzinárodný deň gramotnosti

  Medzinárodný deň gramotnosti - 8.9.2016 - je veľmi dôležitým dňom. Jedná sa o pripomienku  toho, aké dôležité je pre nás v dnešnej dobe čítanie, písanie, počítanie. Svet si tento deň pripomína od roku 1966.

  17.10.2016 19:14 | viac »

Fotogaléria