Navigácia

 • e-Twinning 2016/2017
  Naša škola sa už 10 rokov zapája do medzinárodných projektov eTwinning( = spolupráca škôl prostredníctvom internetu ).
  Tento rok sme sa pripojili k 12 školám z týchto krajín: Azerbajdžan, Cyprus, Fínsko, Grécko, Gruzínsko, Island, Lotyšsko, Macedónsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Ukrajina.
  23.06.2017 14:38 | viac »
 • e-Twinning už aj na 2.stupni
  V období marec až jún sa realizovali na našej škole na druhom stupni 3 e-Twinningové projekty na hodinách anglického jazyka.
  23.06.2017 14:37 | viac »
 • e-Twinning 2015/2016
  V školskom roku 2015 / 2016 sa s etwinningom  -  medzinárodnou spoluprácou detí prostredníctvom internetu zoznamovali deti 1.B realizáciou projektu Funny letters. Počas tohto projektu spolupracovali so svojimi rovesníkmi z Turecka, Rumunska a z Košíc. Cieľom projektu bolo umožniť deťom, aby písmená spoznávali rôznymi zábavnými spôsobmi, aby ich vnímali čo najväčším počtom zmyslov a lepšie si ich zapamätali.
  23.06.2017 14:37 | viac »
 • eTwinning 2014/15
  Každý školský rok žiaci terajšej 4. B spolupracujú na projekte s ďalšími európskymi školami prostredníctvom internetu. Táto spolupráca sa volá eTwinning. Témy projektov súvisia s učivom, ktoré sa v danom ročníku učia.
  23.06.2017 14:37 | viac »
 • e-Twinning 2013/14
  Tento rok som vytvorila projekt " Maths in real live" /Matematika v praxi/ a spolupracujeme na ňom s deťmi z Poľska, Česka, Grécka a Turecka.
  26.04.2015 12:53 | viac »
 • e-Twinning 2012/2013
  Druháci so svojimi priateľmi v Európe poznávali v tomto roku jazykové mutácie rozprávok.
  26.04.2015 12:53 | viac »
 • Článok popisuje a fotodokumentuje aktivity v rámci e-Twinningu počas školského roka 2011/2012.
  26.04.2015 12:53 | viac »
 • Článok popisuje 4 projekty, ktoré realizovala Mgr.Hidvégiová počas školského roka 2010/2011 v rámci projektu e-Twinning: Štyri ročné obdobia, Rieka pretekajúca mojím mestom, Slnečnice a Motýle naprieč Európou.
  26.04.2015 12:54 | viac »

Fotogaléria