Navigácia

 • Projekt ESF - realizácia cieľa 2
  Článok popisuje realizáciu aktivít projektu 2.1: Kombinácia moderných metód vo vyučovacom procese žiakov 1.ročníka, aktivít 2.2: Zvýšenie komunikačných schopností a zručností vo vzdelávaní pre ISCED 2 so zameraním na 5.ročník, aktivít 2.3: Zavedenie moderných foriem vyučovania do vzdelávania pre ISCED 2 so zameraním na 5.ročník.
  Overovanie aktivít projektu pokračuje do roku 2017.

   
  23.01.2014 17:57 | viac »
 • Projekt ESF - realizácia cieľa 1
  Článok popisuje realizáciu aktivít Projektu ESF 1.1: Analýza vzdelávacích potrieb žiakov, 1.2: Príprava podkladových materiálov pre vzdelávací systém školy, 1.3: Tvorba vzdelávacieho programu školy.
  Overovanie aktivity projektu pokračuje do roku 2017.
  23.01.2014 17:56 | viac »
 • Projekt ESF - úvod
  Článok popisuje strategické a špecifické ciele projektu ESF - Využívanie moderných metód a foriem práce pri výučbe žiakov ZŠ J.A.Komenského Púchov.
  23.01.2014 17:44 | viac »

Fotogaléria