Navigácia

Dívam sa očami, ukazujem prstom

- je miniprojekt, ktorý organizuje CVČ Včielka Púchov v rámci veľkého mestského projektu "Ekologicky v odpadovom hospodárstve Mesta Púchov". Dnes prebehol 3.ročník fotoprehliadky, po prvýkrát organizovaný ako konferencia zúčastnených tímov.

Na začiatku si zúčastnené školy pripravili na nástenku svoje fotky - zachytávali na nich pozitívne a negatívne miesta vo svojom okolí alebo aj v celom meste. Následne si v rámci témy vybrali praktický čin, ktorý takisto zdokumentovali. Praktický čin má tiež súvisieť s témou - tento rok to bola "Voda a zeleň".

Fotoprehliadke predchádzal dvojdňový program s dizajnérkou prírodných záhrad pani Paulínkou Urdovou. Spolu s kolegyňou Miškou nám najskôr prednášali o rôznych problémoch, ktoré môžme aj my vidieť vo svojom okolí. Potom nám ukázali námety a nápady na drobné riešenia týchto problémov - ako zadržať vodu v krajine, aby nevysychala, neprehrievala sa a aby sme o ňu neprichádzali. Ich riešenia boli často jednoduché a možno drobné, ale mnoho drobných zlepšení dokáže veľa.

Na druhý deň programu sme pracovali priamo v areáli našej školy - pani Urdová nás upozornila na malé problémy súvisiace s vodou, ktoré sa určite opakujú v každej nielen školskej záhrade, a navrhla nám niektoré riešenia. My sme sa nimi inšpirovali a naši dobrovoľníci poobede postupne budovali niektoré prvky: vtáčie kúpacie jazierko, výsadba tieňomilných rastlín do málo využívaného kúta školského dvora, kde ani tráva poriadne nerástla, ďalšia výsadba pomedzi odhalené korene vypíleného smreka, výsadba a následná starostlivosť o darované vŕby, vyprázdňovanie kompostoviska, odstránenie trávnych drnov, ktoré vytvárali mláky na betónovom krytom chodníčku...

Ale naši dobrovoľníci si nabrali na plecia aj viac: začiatkom mája, keď bolo veľmi sucho a dážď v nedohľadne, znova intenzívne polievali minuloročnú aj tohtoročnú výsadbu, vypleli bylinkovú špirálu, znova dosadili zeleninkou a bylinkami, skrášlili kamene aj staré hlinené kvetináče a inštalovali ich do školskej záhrady, pripravili a osadili kôliky k menším drevinám, vystrihávali a vysekávali výmladky invázneho sumacha pálkového, ktorý bol vlani z areálu odstránený, ale je to príliš vytrvalá drevina... a tak by sme mohli pokračovať.

A kto sú tí dobrovoľníci? Samo, Veronika, Paťa, Ivanka zo 7.B, Maťa, Adam a Roman zo 6.B, Anička zo 6.A, Jakub z 5.B... a pár ďalších, ktorí prišli možno raz-dva razy. Ďakujeme všetkým, aj tým, ktorí aktívne pracujú, aj tým ktorí našu prácu neničia. A určite všetkým ďakuje aj Príroda - predsa aj my všetci sme jej súčasťou...

Fotogalérie:  

Fotogaléria