Navigácia

Naša škola

Rada školy

Rada školy ZŠ J.A.Komenského pracuje od 4.októbra 2016 v nasledovnom zložení:

 

1. Mudrák Miroslav, Mgr. - predseda, zvolený za pedagogických zamestnancov

2. Palanová Andrea, Ing. - podpredseda, zástupca rodičov

3. Jancíková Jana, Mgr. - za pedagogických zamestnancov

4. Dvorská Jaroslava - za nepedagogických zamestnancov

5. Brežný Alexander, Mgr. - zástupca rodičov

6. Svinčáková Danka, Mgr. - zástupca rodičov

7. Šeba Peter, Mgr. - zástupca rodičov

8. Bučko Miroslav, Mgr. - zástupca zriaďovateľa

9. Kováčiková Irena - zástupca zriaďovateľa

10. Kvocerová Eva, JUDr. - zástupca zriaďovateľa

11. Melišík Pavel, Ing. - zástupca zriaďovateľa

 

Štatút_RŠ_ZŠKom_03_05_2016.pdf

 

Fotogaléria